Erasmus+ outgoing

Pràctiques Graus

1. Nomination process

1.1 Documents

  • Buscar empresa
  • Terminis
  • Omplir LA (Learning Agreement for traineers ships)
  • Gestió de l’empresa: retribució salarial, estància (condicions pràctiques)

1.2 Send documentation

Adjuntant la informació anterior al correu

1.3 Wait for response

Desde Erasmus rebreu un correu amb l’estat de la vostra sol·licitud

Erasmus+ Office

Contact information

erasmus@easdalcoi.es

+34 965516335

Coordinators

Carlos Llombart

Diana Martíenz

Desplaça cap amunt