PROJECTES DE L’ALUMNAT DE PATRONATGE CREATIU

L’alumnat de l’assignatura de Patronatge Creatiu de 3r GM ha desenvolupat projectes personals el focus principal dels quals és l’emfatització de la mànega. Aquesta assignatura optativa dirigeix la seua atenció a elements que, en moltes ocasions, passen inadvertits en els processos inicials del disseny. Amb els seus continguts, l’alumnat és conscient de tots els recursos dels quals disposa per a desenvolupar la seua creativitat mitjançant l’execució de projectes individuals secundats d’una gran càrrega d’investigació i ideació, així mateix, els dota de competències pràctiques en la comprensió del material.

El projecte de la mànega s’inicia amb la selecció d’imatges de referència i l’anàlisi històrica dels orígens d’aquestes. A continuació, s’inicia un procés d’ideació generant un nou disseny original. En la següent fase es desenvolupen els patrons de manera analítica donant solucions creatives als problemes que es generen en l’estudi del volum, seleccionant els materials apropiats i executant un mínim de dos prototips.

L’alumnat ha quedat molt satisfet amb els resultats i amb les competències adquirides en el procés.

Tant la professora de l’assignatura com l’equip docent en general de l’escola donem l’enhorabona per la bona faena realitzada.

Scroll to Top