VaDeBo - Raquel Muñoz 1
Raquel Muñoz Alumne
Interiorisme Estudis

Gabinet d’arquitectura + habitatge

Aquest espai es concep sota la premissa de la flexibilitat. Funciona com a gabinet de treball i habitatge indistintament. La ruptura amb la simetria i la força de la diagonal permeten que superfícies contínues aporten aquest caràcter desjerarquitzat.

Treball final de Disseny d’Interiors

Desplaça cap amunt