REPORTATGE EN “DISEÑO INTERIOR”

Un projecte d’un alumne de PDO, Victor Mollá, que treballa per a l’l’empresa Vic Projects, apareix a prestigiosa la revista “Diseño Interior” núm. 336.

Eliminar les barreres i connectar l’interior amb la naturalesa és el que l’estudi d’interiorisme dirigit per Víctor Mollá ha aconseguit en aquest projecte a Alacant. “Una finestra a la mar”, com l’ha batejat el seu autor, que materialitza una filosofia de treball on es prioritza el concepte de viure l’exterior, incorporant-lo dins de la llar, mantenint el confort i habitant-lo des de l’interior.

Adjuntem un pdf de l’article on podem veure les imatges

Scroll to Top