Sensus: Aproximació gràfica i derivacions sinestèsiques

Sensus és un projecte que gira al voltant del fenomen neurològic de la sinestèsia que ha estat realitzat per Laura Calbo i tutoritzat per Antonio Fernández i co-tutoritzat per Joel Garcia dins de l’especialitat de Disseny Gràfic.

Amb aquest projecte s’ha pretès portar a terme un treball de documentació y recopilació sobre les diferents formes de manifestar-se al llarg de la historia y de les experiències de les persones que tenen este tipus de percepcions. En segon lloc, les relacions i influencies que la sinestèsia ha tingut en la expressió artística i, en particular, en el camp de la plàstica y el disseny gràfic. En tercer lloc, s’ha tractat de realitzar una experimentació graficoplàstica a partir de la informació obtinguda en les dos fases anteriors; una experimentació que s’ha vist, finalment enriquida amb les experiències analitzades anteriorment. Tot aquest treball serveix com a material divulgatiu dirigit a un públic relacionat amb les arts plàstiques i el disseny.

La sinestèsia és un curiós i atractiu fenomen perceptiu en el qual es produeix una combinació de diferents sentits de manera que la persona experimenta diferents sensacions provinents dels diferents sentits combinats entre si. Es una experiència involuntària en el qual la estimulació de una modalitat sensorial causa una activació inusual en una segona modalitat no estimulada. Les persones sinestèsiques, sorprenentment poden veure les paraules o escoltar els sons amb colors, poden oldre les formes, percebre els sabors amb uns valors de forma o textura o encontrar-li sabor a les paraules o als sons.

Sensus es veu materialitzat a través d’un treball de disseny editorial, dividit en tres parts, concretament en un pack de tres llibres, en els que s’encontra tant la recopilació i documentació realitzada sobre el fenomen de la sinestèsia, les seues relacions centrades principalment amb la creació plàstica i gràfica.Per altre costat, una experimentació graficoplàstica pròpia.

Concretament en el primer volum es pot trobar la recopilació i documentació del estudi del fenomen perceptiu de la sinestèsia. Este llibre es divideix en cinc apartats, on s’explica la definició de la sinestèsia, les diferències que existeixen amb altres correspondències sinestèsiques, també es fa un repàs al estudi científic de la sinestèsia, amb un breu resum sobre l’historia del estudi científic i una explicació de les causes i la seua explicació. Es descriuen els tipus de sinestèsia que existeixen i les seues respectives característiques. Per últim es troba les diferents notes bibliogràfiques de les diferents experiències de gent sinestèsica.

En el segon volum, més concretament, un catàleg on es mostra la relació de la sinestèsia en diferents àmbits de l’art i el disseny. Es mostren les diferents obres que s’han realitzat en relació amb el fenomen de la sinestèsia.

En el tercer volum s’ha realitzat un llibre d’artista o de autor amb l’objectiu de mostrar una experimentació graficoplàstica personal a partir de la recopilació, documentació i anàlisis que s’ha realitzat anteriorment. Es pretén que el observador experimente una sèrie de emocions, senta diferents sensacions i que puga relacionar-les entre elles a través de colors, textures, materials i ritmes compositius que s’han emprat.

[box title=”Fitxa tècnica:” bg_color=”#dddddd”]

Autora: Laura Calbo

Tutor: Antonio Fernández

Co-tutor: Joel García

Especialitat: Disseny gràfic

Data: Gener 2019[/box]

Scroll to Top