L’Escola apropa el projecte i la trajectòria de la revista Signe a l’EASD d’Alacant

El passat 13 de febrer part dels participants en l’edició de Signe van presentar la iniciativa a alumnes, personal docent i interessats en general de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant. Van fer un repàs des de la gestació de la idea fins a la creació del nº6 que és en el que a dia de hui s’està treballant. Anteriorment ja s’havia presentat la revista a l’EASD de Castelló i properament es farà a la d’Oriola.

Així, els orígens de la publicació es troben en un alumne d’aleshores la diplomatura de Disseny Gràfic que realitza una edició multipàgina sobre els premis Paco Montllor que s’atorgaven als millors projectes finals. Més avant, l’any 2013 decideix convertir aquesta idea inicial en el seu propi projecte final que va esdevindre en una revista sobre totes les especialitats de l’Escola i amb articles sobre disseny i dissenyadors de diferents àrees.

Al curs següent, alumnes de Disseny Gràfic van recollir aquesta proposta i li van donar un aire nou amb un format més dinàmic i actualitzat que és el que s’ha mantingut totes les edicions anuals des d’aquesta segona del 2014. També s’ha seguit un procediment similar en la elaboració de les diferents publicacions que s’han consolidat fins al punt de que hi ha una asignatura optativa a Gràfic dedicada al desenvolupament de Signe.

D’aquesta manera, es pensa una temàtica que actua de fil conductor d’una manera àmplia i flexible que enllaça tot el contingut. Posteriorment es treballa en aquest tenint en compte que siga suficientment atemporal i incloga totes les especialitats de l’Escola. Més avant es revisen aspectes ortotipogràfics, es maqueta, es duu a terme el disseny de la coberta i per últim Reprografia l’imprimeix i l’enquaderna.

El signe és l’element mínim de comunicació i transmissió de coneixement en qualsevol àmbit i per aquesta essència integradora es va decidir aquest nom. A la vegada, açò lliga amb el propòsit de la revista: “L’EASDAlcoi té un total de 7 plantes i estem tots un poc disgregats en el dia a dia de cada especialitat, Signe ajuda a crear un espai de confluència i de visibilitat interdisciplinar que enriqueix i mostra tot el que es fa en conjunt a l’Escola”, explica Rafa Calbo, un dels professors coordinadors de la publicació junt a Maria Castelló.

Desplaça cap amunt