Processos de Reproducció

El Taller de Processos de Reproducció de l’EASDAlcoi, ubicat a la planta zero del centre, compta amb nombrosos recursos per tal de posar a l’abast de tota l’Escola les tècniques d’impressió més avantguardistes.

Per a aconseguir açò hi ha maquinària especialitzada en grans formats com és el plòter de base d’aigua per a la impressió fotogràfica d’interiors en altíssima qualitat ja siga en paper fotogràfic de tot tipus o fotolits, entre d’altres. Està també el plòter de làtex que s’aplica en concret en la reproducció d’imatges per a l’exterior, ja que s’apliquen tractaments per poder protegir qualsevol creació de les inclemències del temps. Es treballa amb suports tan diversos com el tèxtil, pvc o vinil.

D’altra banda, la laminadora permet donar-li l’acabat més adient a la reproducció: mat, brillant o amb tractament de filtre ultravioleta per preservar-la de la llum. Funciona o bé per fred amb adhesiu o amb calor. També està la muntadora que s’usa per fer muntatges d’impressions sobre suports rígids com poden ser el cartró-ploma, pvc, fusta o cartró.

A més, hi ha el sistema de sublimació per poder transferir els dissenys en materials com ceràmica, alumini, fusta o tèxtil; el plòter de tall que permet reproduir gràfics amb precisió i nitidesa i també l’enquadernadora per fer acabats en cavallet, cuquet o rústica de tapa tova. I per últim, està també la clàssica impressora làser o fotocopiadora.

A banda de tota la qüestió més tècnica també hi ha una implicació directa per part del Taller de processos de reproducció en orientar, assessorar i ajudar a l’alumnat en la realització dels seus projectes. “Si venen amb algun exercici o pràctica i veiem que hi ha un error o cosa a millorar, se’ls explica als alumnes per fer-ho més didàctic. No es reproduir-los el treball i ja està” explica Juan Carbonell, responsable del departament.

Pel que fa als docents, també s’obri aquest espai per a tots aquells professors que tinguen assignatures relacionades amb la impressió i es pot fer ús de les màquines per explicar-les fil per randa i facilitar així el procés formatiu. Finalment, cal destacar que el Taller de processos de reproducció també s’encarrega de realitzar tot el treball a nivell promocional extern i que necessite l’EASDAlcoi en general i cadascun dels departaments en particular.

HORARI CURS 2019-2020

Desplaça cap amunt