Xarrada Vainesman

Un Vainesman molt proper motiva al nostre alumnat

La setmana passada Diego Vainesman va estar a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi on va impartir un taller de logotips, i a més, també va fer una xarrada on va motivar tots els assistents.

El taller va durar tres dies en els que Vainesman va proposar als alumnes participants, organitzats en grups de 4 o 5 persones, la realització del logo per a les olimpíades de 2024. Cada grup tenia assignada una ciutat, a partir de la qual havien de crear el logo, tot tenint en compte les característiques de la mateixa, així com l’esperit olímpic inherent a aquest esdeveniment.

El primer dia es van treballar els esbossos a una tinta, amb una posterior presentació que va rebre recomanacions per part de Vainesman, així com de la resta d’alumnes participants. El dia següent el treball es va centrar en la digitalització del logo proposat i l’última jornada se li va donar color al mateix, ambdós dies sempre guiats pel dissenyador. Per part de l’alumnat participant consideren que aquest taller ha estat una molt bona experiència per a ells.

Finalment el divendres, va tindre lloc la presentació al saló d’actes de l’EASDAlcoi, moment en què Vainesman va parlar del pensament lateral en la seua ponència: “Del polvo a la nuve”. Sobre aquesta xarrada l’alumnat assistent ha destacat el caràcter proper del ponent, que va aconseguir motivar-los a través d’una presentació en què va demostrar les seues dots comunicatives.

Scroll to Top