Menu
 
Data per a les proves d’accés per als Estudis Superiors de Disseny
4 de maig de 2020
Ja hi ha data per a les proves d’accés* per als Estudis Superiors de Disseny:
Prova general d’accés:
10 de juliol, 9:00h
Període d’inscripció online de l’1 al 30 de juny
Prova específica d’accés ordinària:
22 de juliol, 9:00h
Període d’inscripció online de l’1 de juny al 21 de juliol
Prova específica d’accés extraordinària
9 de setembre, 9:00h
Període d’inscripció de l’1 de juny al 8 de setembre
*si l’emergència sanitària deguda al COVID-19 ho permet
La data de les proves d’accés als Cicles Formatius està pendent de publicar-se.  Estigueu  atents a la nostra pàgina web.
Moda
NOVES EXPOSICIONS A L’EASDALCOI
Moda
PLISAT: APLICACIÓ CREATIVA
Biblioteca
NOVES ADQUISICIONS A LA BIBLIOTECA DE L’EASDALCOI
Interiorisme
PROJECTES FINALS DEL CICLE SUPERIOR DE PDO
Moda
NOVES EXPOSICIONS AL CENTRE COMERCIAL ALZAMORA