Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny Gràfic

El dissenyador gràfic és un creador l’activitat del qual té com a objecte la utilització del llenguatge gràfic per a generar missatges i comunicar continguts de naturalesa diversa amb diferents mitjans i per als distints canals de comunicació.

240 Crèdits
4 anys Duració
300 Hores practiques
Matins Horari

Grau en Ensenyament Artístic Superior de Disseny Gràfic

Especialitat de Disseny Gràfic

Els estudis de Superiors de Disseny entre els què s’inscriu el Grau de Gràfic, constitueixen el nivell superior dels Ensenyaments Artístics i s’integren en el marc europeu d’Educació Superior, donant accés després de la seua finalització als estudis de postgrau: màsters i doctorat.

La duració dels estudis de Grau de Disseny és de quatre cursos, en els quals s’imparteixen matèries relacionades amb el coneixement del Disseny Gràfic.

En el nostre entorn rebem constantment estímuls i missatges visuals que ens arriben a través de mitjans de comunicació tradicionals (llibres, suports urbans, correspondència, …) mitjans de comunicació de masses (premsa, televisió, internet, …) o productes industrials (envasos, embalatges, …).

Aquests missatges visuals són elaborats pel dissenyador gràfic, que actua com interlocutor o mediador entre una entitat emissora (empresa, institució, …) que ha de transmetre’ls i un públic destinatari que els rep a través d’un suport físic (la indústria gràfica o audiovisual).

Arran de la multidisciplinareitat de l’acte comunicatiu, la formació del dissenyador gràfic ha de fonamentar-se sobre les àrees diferents, com són les tècniques implicades en el procés de disseny i el coneixement dels mitjans de comunicació i dels trets sociològics i culturals que subjauen en els diferents àmbits d’una comunitat.

Els camps d’acció del disseny gràfic són: el disseny editorial, el disseny d’imatge corporativa, el disseny publicitari i de promoció de productes i el disseny de sistemes d’informació gràfica. En aquests àmbits, el dissenyador gràfic pot exercir com director artístic, director de projectes o grafista d’una empresa o estudi, o com professional liberal.

Els àmbits principals on desenrotlla la seua activitat són: Identitat corporativa i visual. Disseny editorial. Producció gràfica. Disseny d’envasos i embalatges. Direcció d’art en publicitat. Disseny audiovisual. Grafisme en televisió. Disseny multimèdia. Disseny d’interacció, disseny web. Dissenyador ambiental: gràfica i comunicacions aplicades a l’espai. Disseny de material didàctic. Investigació i docència.

Desplaça cap amunt