Menu
 
Instruccions d’admissió estudis Títol Superior de Disseny

Tot el procés d’admissió es realitzarà on line de la manera que s’indica en les següents instruccions, tot depenent de la modalitat d’accés.

A. Amb Accés Directe  amb títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.

B. Amb Prova específica d’accés amb el títol de Batxiller o Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

C. Amb Prova específica per a persones sense requisits acadèmics: sense estudis previs i 18 anys complits en l’any present. Superada aquesta, hauràs d’inscriure’t a la prova específica d’accés.