Menu
 
Rafa Calbo és l’autor del cartell de la XXIX Mostra de Teatre d’Alcoi
7 de març de 2019

Parlem amb el professor i coordinador del departament de Disseny Gràfic de l’EASDAlcoi, Rafa Calbo. Ha estat el dissenyador del cartell de la XXIX Mostra de Teatre d’Alcoi, una de les trobades anuals d’arts escèniques més importants a nivell nacional:

– Quin és el concepte que fa de fil conductor al cartell?

El cartell remet al tradició teatral i a la de la pròpia mostra (29 edicions), amb la referència a les màscares utilitzades des de les representacions gregues. El fet diferencial està en la manera en què està conformada eixa analogia, és a dir, per mitjà d’un monograma que fusiona les tres inicials de la Mostra de Teatre d’Alcoi (MTA).

– La disposició dels elements és essencial a la teua proposta, què pots explicar al respecte?

El focus d’atenció principal és el monograma per la seua disposició privilegiada, la simplificació geomètrica i el contrast cromàtic. La configuració del monograma apunta a la part inferior del cartell on apareixen una sèrie d’ombres que fan referència al teatre de les ombres, als personatges i escenes que han desfilat per la mostra i a l’obra plàstica personal.

‘Alietat’ 2006, Mixta/DM , 30 x 120 cm

– Quin paper juga en el cartell la tipografia escollida?

La tipografia utilitzada segueix el mateix criteri del conjunt general centrat en el contrast i l’ambivalència. Una lletra sans-serif de caràcter contemporani del gènere neogrotresc del text informatiu contraposada a la romana clàssica emprada com a base del monograma.

– Has usat colors que no arriben a ser complementaris però sí que contrasten, per què?

Es pot afirmar que són complementaris, encara que matisats. Com es pot observar, el contrast és comú a totes les característiques que configuren el cartell. Per altra banda, el joc d’oposats reforça l’impacte visual del cartell.

– La senzillesa gràfica és el que li aporta potència visual al teu cartell?

És evident. La simplificació d’un rostre ja configurat en les màscares i, a més, amb la simplificació afegida de la tipografia li atorga pregnància a la imatge.

– Què has volgut transmetre amb ell?

A banda del que he comentat en la primera pregunta, el caràcter humanístic del teatre, el seu origen ancestral i la seua vigència actual.

– Quina importància té un bon cartell a l’hora de visibilitzar una iniciativa com la Mostra de Teatre d’Alcoi?

Doncs la mateixa que en la de qualsevol altre esdeveniment. És important que una imatge gràfica represente l’essència d’eixe esdeveniment, capte l’atenció del públic i el seduïsca per aconseguir el seu interés.

 

Il·lustració
Aitex ens presenta el “Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23”
Escola
Tallers de preparació: proves d’accés 23/24
Igualtat
“Las Sinsombrero”, taller plàstic i poètic
Igualtat
Exposició de cartells 8 de març / Il·lustració Aplicada al Producte
Escola
Comissió del Congrés dels Diputats